Filosofi,
Kroppens filosofi, 5 sp INHIBERAD

Examinator professor Martin Gustafsson

 

 

KROPPENS FILOSOFI, 5 sp

Tidpunkt
12/6 2015 kl 17.30-20.30
13/6 2015 kl 09.00-15.00
14/6 2015 kl. 09.00-15.00

 

Plats Skolgatan 9-11, Hangö

Lärare FD Ylva Gustafsson


Kursbeskrivning

Innehåll:

Den mänskliga kroppen har omgärdats av en mängd ideologiska och vetenskapliga föreställningar. I den här kursen kommer vi att se närmare på hur en individualistisk och mekanistisk bild av människokroppen vuxit fram inom både det naturvetenskapliga, filosofiska och samhälleliga tänkandet kring kroppen.  Vi diskuterar hur vår kroppslighet får mening i ett delat liv med andra, och hur olika moraliska frågor aktualiseras i diskussioner om kroppen. Vi närmar oss denna tematik genom att behandla frågor som:

-Vilken innebörd har intresset för anatomi och dissekering av kroppen haft för den vetenskapliga synen på kroppen?

-Vad kunde en rent materialistisk beskrivning av kroppen vara?

-Vad betyder det att röra sig, göra saker, att bli skicklig på att hantera något? Är kroppen en maskin vi använder?

-Vilken roll har kroppsligheten i vår relation till andra människor och i vår förståelse av oss själva?

-Hur ska vi förstå sådant som smärta, sjukdom och död? Är dessa rent fysiologiska, skeenden? Hur kommer moraliska frågor in här?

- Vilken är relationen mellan kropp, språk och politik? Hur talar, talar vi inte, och undviker vi att tala om våld?

-Spelar det en roll om vi är kvinnor eller män i vår förståelse av kroppen?

-Hur kommer frågor om rasism fram i våra sätt att tala om kroppslighet och naturlighet?

 

Arbetssätt:
Föreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturläsning.

Examination:
Hemtentamen eller uppsats

 

 


 
Copyright © Hangö sommaruni 2016
Planning and design: SydWeb