5 sp

Tidpunkt:

26 - 27 / 3 2021
kl 18:15-21; 9:15-15

9 - 10 / 4 2021
kl 18:15-21; 9:15-15

 

Studieform:
Arrangeras på distans via Zoom

 

Kursledare: 
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Innehåll:

Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om det som innehållet eftersträvar.

 

Examinationsform:

Tentamen eller inlämningsarbete.

 

Undervisningsformer:

Ledd undervisning (20 h), grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Bedömning: U-5.

 

Kurslitteratur:

Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.