Specialkurs i konstvetenskap

Arkitekturhistoria, 5 sp (nätkurs)

Tidpunkt: våren 2024 (vi återkommer till närmare information under våren)

Lärare: FM, doktorand Pia Wolff-Helminen

Innehåll:
Kursen fördjupar kunskaperna om den västerländska arkitekturens utveckling från antiken till postmodernismen, med tonvikt på arkitekturteori och funktion, byggnadsmaterial och byggnadstekniska innovationer. 

Arbetsformer och examination: Föreläsningar, självstudier med skriftliga uppgifter och självrättande test i Moodle.

Förkunskaper: inga förkunskaper krävs

Litteratur: Fazio, Michael & Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World History of Architecture (2013)

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren

- kunna överblicka arkitekturens kronologiska utveckling och dess lokala varianter

- kunna identifiera olika stilar inom arkitekturen och placera dem i tid och rum

- sammanfatta de viktigaste arkitekternas livsverk, ge exempel på enskilda monument

- kunna redogöra för arkitekturteorins betydelse för västerlandets arkitekturhistoria