Tidpunkt:

31.8-1.9 2023, kl 9-16, 9-16 (klocktiderna kan ännu ev. justeras en aning)

Kursort: Hangö (närmare adress meddelas senare)

 

Kursledare

Släktträd kf

Katarina Fagerström, Pol.mag. psykoterapeut (par- och familjeterapi, gestaltterapi), leg. socialarbetare, arbetshandledare och utvecklare och utbildare i det systemiska arbetssättet 

 

 

släktträd 2

Päivi Petrelius, Pol.dr. arbetshandledare, leg. socialarbetare, korttidsterapeut, utvecklare och utbildare i det systemiska arbetsättet 

 

Båda har under de senaste sju åren utvecklat och utbildat i det systemiska arbetssättet inom barnskydd, familjesocialt arbete och bildningssektorn. 

 


Målgrupp

Personal inom social- och hälsovård (t.ex. psykoterapeuter och psykologer), invandrartjänster, sysselsättning samt bildning, ungdomsarbete, skola och småbarnspedagogik (t.ex. kuratorer) samt andra intresserade.

Kursdeltagarna väljs på basen av skriftlig ansökan. Redogör för utbildning, arbetserfarenhet, eventuell erfarenhet av det systemiska arbetssättet, samt motivation.

 

Innehåll

Under kursen ritar deltagarna upp det egna släktträdet eller genomgrammet. Deltagarna ser på släktträdet med kultursensitiva ögon. Med hjälp av övningar reflekterar deltagarna över egna förutfattade meningar angående, kön, ålder, sexuell inriktning, språk, religion, etnicitet, var man är bosatt (stad, landsbygd, förort) och andra inre och yttre attribut, som kan påverka kommunikationen och samarbetet med klienter/patienter, elever, vårdnadshavare osv.

Kursen är en fördjupning i det Systemiska arbetssättet, som har sitt ursprung i systemteori. Man tänker att vi alla är delar av olika system av människorelationer, som i sin tur är uppbyggda av hur vi uppfattar och den mening vi ger åt olika beteenden och relationer. Grundtanken är, att vi genom självreflektion kan bli mera medvetna om vilka betydelser vi ger åt olika beteenden hos oss själva och hos andra människor. Kursen förutsätter att deltagarna är intresserade av att fördjupa sin förmåga i självreflektion och villiga att dela med sig av sina erfarenheter. 

 

Målsättning

Kursens målsättning är att öka deltagarnas medvetenhet om sin kulturella bakgrund, egna värderingar, livs- och arbetserfarenhet och hur de påverkar möten och samarbete med klienter från andra kulturer, samt hur den professionellas kulturella bakgrund kan påverka t.ex. riskbedömning i arbetet. Genom att reflektera över egna förutfattande meningar blir vi mer medvetna om vilka värderingar och erfarenheter som styr vårt sätt att möta människor från andra kulturer. En bättre förmåga till självreflektion ökar vår medvetenhet om kulturella skillnader och förbättrar professionellas kultursensitivitet i mötet med klienter, patienter och elever och barn samt deras föräldrar.

 

Kursfordringar

Kursen bygger på erfarenhetsbaserat lärande. Deltagarna arbetar i par och smågrupper med reflektionsuppgifter. Det blir på så sätt möjligt att få en inblick i egna och andras bakgrund och erfarenheter, som ökar förståelsen för sig själv och andra.

 

Kurskategori Fortbildning och pilotkurs

Deltagare (minimum-maximum): 12-15

Kursavgift: € 20 (=anmälningsavgift)

 

Antagning till kursen 

Anmälan görs via webben och registreras då man betalat den obligatoriska anmälningsavgiften på 20 € till Hangö sommaruniversitet, och genom e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast 15 augusti. Till anmälan bör också fogas en särskild ansökan, i vilken framgår utbildning, arbetserfarenhet och eventuell erfarenhet av det systemiska arbetssättet, samt personlig motivation.

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli (+358 40 186 0131)

Katarina Fagerström (+358505217524, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Litteratur:

Journal of Marital and Family Therapy 1995, Vol. 2 I, NO. 3,227-237 THE CULTURAL GENOGRAM: KEY TO TRAINING CULTURALLY COMPETENT FAMILY THERAPISTS Kenneth V. Hardy Tracey A. Laszloffy Syracuse University Artikeln skickas till deltagarna I förväg.