• 2023

Skolpsykologins grundstudier arrangeras igen vid Hangö sommaruni i en långsam studietakt under sommarterminen i Hangö eller annan ort fr.o.m. 2023.
Examinator: ämnesansvarig Karin Österman

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:

14 - 15 / 6 2023, kl 9-16, 9-16 i Hangö gymnasium, Skolgatan 11

- mellanuppgift / hemarbete

22 / 8, kl 11-15 på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors


Kursledare:

Ajalin Tove och Sundell Sara, från Folkhälsan

 

 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Mobbning, kränkningar och utsatthet är ett stort problem i skolan idag. Studenterna lär sig hur man tillsammans med elever kan kartlägga och lösa skolsvårigheter och hur man kan hjälpa elever att själva utveckla redskap för att klara de ökade kraven på egen planering och självständigt arbete. Kursen är riktad till studenter som utbildar sig till lärare, specialpedagoger, psykologer, socionomer samt till lärarutbildare och för kompetensutveckling av yrkesverksamma och andra intresserade.

Innehåll

Konsekvenser för barns och ungdomars sociala vardag tas upp. Mobbning i skolan är ett komplicerat problem och ett kritiskt förhållningssätt till den rådande synen på mobbning diskuteras. Olika perspektiv på mobbning lyfts fram och olika lösningar och åtgärder presenteras. Nytorpsmodellen för förebyggande och åtgärder mot utanförskap tas också upp.

Studiematerial

a) Frånberg, G-M., & Wrethander, M. (2011). Mobbning – en social konstruktion. Studentlitteratur. b) Frisén, A., & Berne, S. (2016). Nätmobbning: handbok för skolan. Stockholm: Natur och Kultur. c) Borg, A., & Carlsson Kendall, G. (2018). Utanförskap i skolan. Studentlitteratur.

Vitsordsskala

Underkänd/godkänd (Ämnesansvarig Karin Österman bedömer examinationsuppgiften efter deadline, enligt överenskommelse)

Undervisningsspråk: svenska

Nivå eller typ: Grundstudier

Ämne: skolpsykologi

 

Avgifter