• - Arkeologiska utgrävningar av främsta linjen vid Hangö frontmuseum och general Sergei Kabanovs underjordiska kommandoplats.

 

bild 1

Bild 1. Under Hangö sommarunis fältkurser i konfliktarkeologi utgrävs lämningar från andra världskriget i Hangö.

 

Tidpunkt:

Pass 1 den 8.5 – 12.5.2023, dagligen kl. 10-16.

  • Utgrävningar av frontavsnittet vid Hangö frontmuseum.

Pass 2 den 21.8.–25.8. 2023, dagligen kl. 10-16.

  • Utgrävningar av general Kabanovs underjordiska kommandoplats i badhusparken i Hangö.  

Pass 3 den 28.8. – 1.9.2023, dagligen kl. 10-16.

  • Utgrävningar av general Kabanovs underjordiska kommandoplats i badhusparken i Hangö. 

 

Träffplats för samtliga pass: Hangö frontmuseum (Hangöuddsvägen 1625, 10820 Lappvik)

Deltagarantal: Maximum 15 deltagare/pass (5 dagars pass men du kan delta så många dagar du själv önskar).

Anmälningar: Via webben senast fredagen den 5.5.2023 (pass 1) eller 26.5.2023 (pass 2 och 3), eller kansliets tfn 040 1860 131. Ange i vilket/vilka pass du deltar i vid anmälningen.

OBS! Försenade anmälningar godkänns OCKSÅ. Härvid anmälning och betalning på kursplatsen till kursledaren.

Närvaroanmälan till kursen: På kursplatsen.

Kursavgift: 20 €/pass (5 dagars pass). Ange studiepass(en) vid betalningen.

  

Kursbeskrivning:

Det är redan 80 år sedan striderna vid Hangöfronten. Spåren av striderna undersöks och dokumenteras av Hangö Sommarunis konfliktarkeologikurser 2022–2025. Konfliktarkeologin bidrar med ny intressant information om striderna på Hangöfronten under andra världskriget. Fynden belyser frontvardagen, striderna och människoöden på båda sidor om fronten. Utgrävningsarbetet utförs med iakttagande internationella etiska regler och noggranna säkerhetsföreskrifter.

 

  bild 2 fynd 1

 bild 4bild5c

 

Bild 2–5. Striderna vid Hangöfronten lämnade många spår. I bilderna typiska konfliktarkeologiska utgrävningsfynd från Hangö sommarunis utgrävningar på Hangöfronten (en hjälm, en del av en tysk handgranat och en militärkompass) Foto Jan Fast. 

 

Under kurserna i krigsarkeologi kan besökarna ta del av de professionella krigsarkeologernas arbete i terrängen. I programmet ingår både arkeologiska utgrävningar, utfärder och föreläsningar på frontmuseet. Utgrävningarna leds av FM arkeolog Jan Fast, avdelningen för kulturforskning vid Helsingfors Universitet.

 

Under kurserna i krigsarkeologi kan besökarna ta del av de professionella krigsarkeologernas arbete i terrängen. I programmet ingår både arkeologiska utgrävningar, utfärder och föreläsningar på frontmuseet. Utgrävningarna leds av FM arkeolog Jan Fast, avdelningen för kulturforskning vid Helsingfors Universitet.

Kursen inleds varje vecka med en obligatorisk föreläsning för deltagarna på Hangö Frontmuseum. Under föreläsningen behandlas ämnen kring Hangös roll i andra världskriget samt arkeologisk utgrävningsteknik och säkerhet speciellt vid utgrävningar av lämningar från andra världskriget.

Kursen består av fyra pass, vardera omfattande fem dagars fältarbete. På kursen talar vi svenska, finska, engelska och tyska. Utgrävningarna försiggår under vardagar mellan kl. 10-16. All utgrävningsutrustning finns på plats, du behöver endast egen matsäck, skyddshandskar och bra skor på fötterna. I grävningsplatsens närhet finns ett café och WC.

Ingen tidigare erfarenhet av militärhistoria eller arkeologi behövs. Under 14 åringar kan delta i utgrävningarna I sällskap av en myndig person.

Inkvartering under utgrävningen:

Hangö erbjuder många olika möjligheter till inkvartering men det lönar sig att boka rum i mycket god tid!

Före utgrävningen:

  • Önskemål, frågor och förväntningar inför kursen tas gärna emot per e-post till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

  • Om tidigare konfliktarkeologiska utgrävningar i Hangö samt projektet ”Hangö 1941” och för aktuell information se:

Hangö 1941 projektets hemsida:

https://www.hanko1941.com/

Arkeolog Jan Fasts blog:

http://janfast.blogspot.com/

FACEBOOK sidorna:

Deutsches Lager Hanko 1942–1944

https://www.facebook.com/groups/1392847977683622

Hanko 1941–1944 Hangö

https://www.facebook.com/groups/364312290705639

Varmt välkommen med på en unik och dramatisk tidsresa till det andra världskriget!

Jan Fast

FM, arkeolog

Bakgrundsbeskrivning för projektet ”Hangö 1941”

Projektet utför konflikt- och samfundsarkeologisk forskning av " lämningar från andra världskriget vid Hangöfronten Hangö i södra Finland 2018 - 2025.

Projektbeskrivning

Projektet "Hangö 1941" studerar krigshändelserna och Hangö som krigszon och förläggningsområde under andra världskriget, ur ett konfliktarkeologiskt, krigs- och socialhistoriskt perspektiv. Projektet har inletts med preliminära arbeten år 2018 och pågår framtill år 2025.

I projektet ingår arkivarbete, arkeologiska utgrävningar tillsammans med arkeologer och studeranden och tillsammans med skolelever och den stora allmänheten. Även intervjuer av krigsveteraner i Sverige, Finland och Ryssland, samt media-arbete i både traditionell och sociala media förverkligas i samband med projektet.

Samarbetsparter är Hangö Museum, Hangö Frontmuseum, Hangö Sommaruniversitet, Ryska Ambassaden i Finland (sovjetiska soldatgravar), Föreningen för Bevarandet av Minnet av Krigsoffer (Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistys ry.), Ekenäs museum, Museiverket i Finland samt museer, universitet och skolor.

Projektet mynnar ut i en svensk-/engelskspråkig publikation och en utställning vid Hangö Frontmuseum/Hangö Museum år 2025.

Projektet leds av arkeolog FM Jan Fast som har erfarenhet av ledningen av över 150 arkeologiska utgrävningar i Finland med start år 1986. Fast är specialiserad på konflikt- och samfundsarkeologi och håller för närvarande på med att slutföra sin doktorsavhandling "Durchgangslager Hanko 1942 - 1944”    - The Archaeology and History of a Second World War German Transition Camp in Hanko, S. Finland" vid Helsingfors Universitet.

Projektåret 2022

”Hangö 1941” har karaktären av ett pionjärprojekt inom konfliktarkeologisk forskning i Norden och har väckt stort intresse både nationellt, inom de nordiska länderna och internationellt.

Projektet handlar om kriget på Hangöfronten, en liten episod inom ramen för de enorma dimensionerna av andra världskriget. Trots detta ger de konkretiska konfliktarkeologiska fynden och dokumentationen av konstruktionerna vid Hangöfronten en delvis annorlunda, mer personlig och nyanserad bild av kriget, än den som traditionellt förmedlas av krigshistoriker.

Konflikt- och samtidsarkeologi är också minnesarbete. Genom att lyfta fram krigets konkreta befästningsanläggningar och föremål som tillhört enskilda soldater strävar projektet till att lyfta fram minnen och känslor i syfta att engagera de olika målgrupperna i diskussioner om krigets fasor och den enskilda individens roll i ett världskrig.

Under projektåret 2022–2023 utgrävs general Kabanovs underjordiska kommandoplats i centrala Hangö.

Fullbordade och planerade fältarbeten som ingår i Hangö 1941 projektet

Mellan åren 2019 och 2025 studeras kriget vid Hangöfronten från många olika vinklar och åtminstone på många olika platser. I undersökningarna ingår tillsvidare:

- Arkivforskning av kriget vid Hangöfronten (2020 - 2023).

- Kartläggning av striderna vid Bengtskär (2019).

- Bärgning av sju stupade sovjetsoldater i Tvärminne (2019).

- Utgrävning av korsun ”Hamsterbo” (2021–2022).

- Utgrävning av General Kabanovs kommandobunker i centrala Hangö (2021 - 2023).

- Utgrävningar och kartläggning av skärgårdsstriderna vid Horsö och Stora Käringholmen (2021 - 2023)

- Forskning av civilas upplevelser på och bakom Hangöfronten 1941 (2022 - 2024).

- ”Finding the Fallen of the Hanko Front”. Kartläggning och forskning av stupade och försvunna vid Hangöfronten (2018 - 2025). Vid sökandet av krigsdöda tillämpas särskilda, strikta etiska regler som gäller för forensiskt arkeologiskt arbete inom EU.

- Kartläggning av krigsfångläger nummer 7 i Svartå (2019).

- Dokumentation och forskning av evakueringscentret för stupade i Pojo (2018 - 2019).