SKAPIS * LUOVIS

13-15.6. 2023, kl 10 - 14

 

CASINOSTRANDEN, HANGÖ
CASINON RANTA, HANKO

 

 

OSYNLIGA VARELSER

Vem är osynlig? Vem syns? Hur var det med Knyttet? Det osynliga barnet? Eller behövs de Osynliga, som Mållgan?

Ensam och utanför ska ingen behöva vara. Tillsammans funkar bättre.

Den nonverbala teaterföreställningen OSYNLIG – NÄKYMÄTÖN (Nurinpäin-kollektiivi) introducerar årets tema.

Vi skapar synliga skulpturer, vi blir synliga och hörda i en minimusikal,

Vi gör dräkter och kulisser som syns, vi bygger ett fordon som rör sej.

Genom kreativ verksamhet blir vi synliga, det vi skapat visar vi upp!

 

 

NÄKYMÄTTÖMIÄ OLIOITA

Kuka on näkymätön? Kuka näkyy? Miten Nyytti sai lohdutuksen? Entäs Näkymätön lapsi? Vai tarvitaanko Näkymättömiä, kuten Mulperi ?

Kenenkään ei pidä olla yksin tai ulkopuolella vastoin tahtoaan.

Yhdessä sujuu paremmin. Sanaton teatteriesitys NÄKYMÄTÖN – OSYNLIG (Nurinpäin-kollektiivi) inspiroi vuoden teemaa.

Luomme näkyviä patsaita, meistä tulee näkyviä ja kuuluvia minimusikaalin kautta, tehdään näyttäviä pukuja ja kulisseja, rakennetaan liikkuvaa kulkuneuvoa. Luovan toiminnan kautta tulemme näkyviksi, luomisen tuloksia esitetään!

 

 

 

Alla som fyllt 6 år är välkomna! (yngre med vuxen)

Kaikki 6 v täyttäneet ovat tervetulleita! (nuoremmat aikuisen seurassa)

Hangö kultur bjuder på mellanmål. Hangon kulttuuri tarjoaa välipalan

 

Gratis kurs / ingen anmälningsavgift - Ilmainen kurssi / Ei ilmoittautumsmaksua

Anmälning via denna webb senast 5 / 6  ilmoittautuminen näillä verkkosivuilla

 

 

Samarbetspart
Hangö kultur / Hangon kulttuuri

Kursledare Antonia Ringbom Kurssiohjaaja