• Ljuspunkter och skuggtoner, ljusgårdar och grådagrar

Vi målar (och tecknar) på olika platser i och omkring staden Hangö.
 

Tidpunkt:

3-6/6 2024
kl 10-16, 10-16, 10-16, 10-16
Tidpunkterna kan vi ännu justera enligt väder och ljusförhållanden 
så att vi någon av dagarna målar mer i kvällsljus, men första dagen träffas vi kl 10.

Kursplats: 
Skolgatan 13-15 (Hangö högstadium, tecknesalen) som tillhåll vid kritik och häftigare regn. Kursaktiviteterna försiggår dock främst utomhus i Hangö med omnejd enligt kursledarnas direktiv.

Kursledare:
Konstnärerna Thomas Nyqvist och Magdalena Åberg

Årets tema: Ljuspunkter och skuggtoner, ljusgårdar och grådagrar.

Vårt motiv är platsen och landskapet. På kursen rör vi oss ute, skissar, tecknar och målar på platser med olika topografi och karaktär (stranden, havet, sandmon, parken, hamnen osv.) Det finns inga färdiga regler om hur detta ska gestaltas. Var och en upplever platsen på sitt sätt, liksom var och en hittar sitt sätt att gestalta den, stöttade av kursledarnas handledning och intresse. Kom med öppet sinne och var beredd på att få lika mycket frågor som svar, men förhoppningsvis en djupare inspiration att fortsätta måla. I år fokuserar vi på ljusets karaktär, enligt rådande väderlek.

Kursen lämpar sig såväl för nybörjare som längre hunna.


Tag med: Som material behövs blyerts, kol (bränt kol, inte pressat), sämskskinn, fixativ, samt något av följande målarmaterial: akvarell-, täck-, akryl-, eller oljefärg. Det är viktigt att man har flera bottnar/akvarellpapper (vi strävar till att börja på en ny målning per dag). Fältstaffli. Det är bra att ha med två röda, två blå och två gula färger (varm och kall), vitt samt gärna några jordfärger (ockra, umbra t.ex.). En utförlig materiallista ges i välkommenbrevet i god tid före kursstart. Ta också med ordentliga kläder (för sol, vind, duggregn) och om du vill en pall att sitta på.


Deltagarantal: 12-20 

Kursavgift: € 50 + anmälningsavgift