• 5 sp

Studieform:

Digital kurs


Tidpunkt
kl 16:00 - 19:15

to   2 / 6 2022
ti    7 / 6 2022
on  8 / 6 2022
ti  14 / 6 2022
to 16 / 6 2022

 

Kursledare:

arbetshandledare, krigsbrottsforskare Lise-Lott Carlsson

 

 

KURSBESKRIVNING

 

Kursnamn: Arbetsplatsmobbning (5 sp)

Ämne: Arbetsplatspsykologi

 

Kursnivå: Grundstudier i arbetsplatspsykologi.

 

Innehåll:

Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om det som innehållet eftersträvar.

 

Examinationsform:

Inlämningsarbete.

 

Undervisningsformer:

Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Bedömning: U(nderkänd)-5.

 

Kurslitteratur:

Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 

Kursspråk: Svenska

 

Sista dagen att anmäla sig är 30.5, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!