Ler- och kalkputsning i teori och praktik (2023-2024) – steg 1 och steg 2

 

 

Steg 1 - Tema: lera

Tidpunkt: 19.8.2023,
kl 10-17

 

Tema: lera


Under kursen kommer vi att bekanta oss med det traditionella och ekologiska byggnadsmaterialet lera. Kursen innehåller en föreläsning om lerans historia i det finska traditionella byggandet och dess egenskaper samt olika användningsområden.

Förutom föreläsningen har vi en workshop om lerklining. Lerkliningen görs på timmervägg och som lera används både lokal lera samt färdiga lerputser som finns på marknaden. Under kursen går vi igenom den lokala lerans egenskaper samt hur man får den i sk. användningsbruk. Dessutom går vi igenom olika underlag för lerputset som träfiberskiva, vassmatta och direkt på stock.

 

 

Steg 2 - Tema: lera och kalkbruk

Tidpunkt: 17-18.8.2024,
kl 10-17, 10-16

 

Tema: lera och kalkbruk

Under kursen kommer vi att bekanta oss med två traditionella och ekologiska byggnadsmaterial; lera och kalkbruk. Kursen innehåller en föreläsning om bägge materials historia i det finska traditionella byggandet, lerans och kalkbrukets egenskaper samt olika användningsområden.

Förutom föreläsningen har vi en workshop på två olika objekt. Lerkliningen görs på timmervägg och som lera används både lokal lera samt färdiga lerputser som finns på marknaden. Under kursen går vi igenom den lokala lerans egenskaper samt hur man får den i sk. användningsbruk. Dessutom går vi igenom olika underlag för lerputset som träfiberskiva, vassmatta och direkt på stock.

Kalkrappningen görs med färdigt material ”från påse” på en stenfot.

Deltagarmängd: max 20 pers

Kursledare:
Lärare och konsult i ekologiskt och naturenligt btggande Paul Lynch från Västra Nylands byggnadsvårdsförening
och som
hjälplärare Maija Stenvall, snickare och byggnadsvårdare från Västra Nylands byggnadsvårdsförening

Samarbetsparter
Västra Nylands byggnadsvårdsförening
Västra Nylands Museum

 

Plats: Trollböle, Ekenäs

Kursen hålls i ett gammalt flyttat, under arbete varande, timmerhus bredvid Trollböle kvarn. Föreläsningar och workshop ordnas i huset, på gården och vid Trollböle kvarn.

Kursplatsen ligger i kvarnområdet i Trollböle, Ekenäs

 

  

timmerhus 1 trollböle kvarn 1

 

 kalkrappning 1 lerklining 1

                                                                                          

Kursavgift: € 50 (inkluderar anmälningsavgiften € 20)

Man kan också delta i bara Steg 1 eller Steg 2. Det går lika bra.
Kursavgiften blir dock i så fall aningen högre sammantaget, för steg 1 (20 + 10 euro) och för steg 2 (20 + 20 euro).